Leiskuvatko tunteet tai takkuaako arki? Onko toimintakykysi heikentynyt, etkä enää selviydykään entisellä tavalla arjen sujumisesta? Kaipaisitko oman elämän tsempparia ja tukea toiminnoista sekä arjesta suoriutumiseen?

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan. Terapialla pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, jota saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Toimintaterapialla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaan arkielämässä tarvitsemia taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapian asiakas voi olla minkä ikäinen vaan, lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen.

Toimintaterapian muodot

Terapian toimintamuoto vaihtelee aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi

  • sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja,
  • päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutumista, asiointia tai keittiötoimintoja,
  • kehonhallintaa
  • silmän ja käden yhteistyötä sekä
  • hienomotoriikkaa.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa yksilöterapiana tai pienryhmissä. Sitä voidaan tehdä asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, koulussa tai asumisyksikössä, mutta myös Voimatassu palveluiden maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Voimatassulla toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, mikäli se on mielekästä asiakkaalle ja sopii tilanteeseen. Voit lukea eläinavusteisesta toimintaterapiasta täältä.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapiaa saa antaa laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutti on Valviran laillistamia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joiden rekisteri TERHIKKI löytyy netistä.

Toimintaterapeutin tehtävä on auttaa asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimisessa sekä tukee uusien toimintatapojen löytämisessä tilanteessa, jossa sairauden, vamman tai muun syyn takia asiakkaan toimintakyky on heikentynyt.

Toimintaterapeutin osaamisaluetta ovat myös pienapuvälineet sekä esteettömyyteen ja  asunnon muutostöiden arviointiin liittyvät asiat.

Voit lukea lisää toimintaterapiasta Toimintaterapeuttiliiton sivuilta.

Olemme Kelan palveluntuottaja yksilötoimintaterapian osalta.


Toteutamme Toimintaterapiaa pääasiassa Pirkanmaan alueella, Tampereella ja lähiympäristössä, kuten Kangasalla, Orivedellä, Ruovedellä sekä tarvittaessa myös Nokialla, Lempäälässä, Valkeakoskella ja Akaassa.