Toimintaterapeutti on sinua varten juuri näissä tilanteissa, kun tarvitset tukea ja ohjausta arkeesi. Terapeutti kulkee rinnallasi ja voimme yhdessä etsiä sopivia toimintatapoja tai apuvälineitä, jotta arkesi olisi mahdollisimman omatoimista, sujuvaa ja mielekästä.

Kaupassakäynti on vaikeaa eivätkä oikeat tuotteet tahdo löydy kaupanhyllyiltä? Kahvinkeitto tai pukeminen eivät ota sujuakseen tai arkeen tarvitsisi löytyä sopivia apuvälineitä. Itsestä huolehtiminen on vaikeaa. Arjen hallinnassa on haasteita ja asiat tuntuvat jäävän tekemättä?  Käden käytön kanssa on pulmia.
Kuulostaako tutulta?

Voimatassu_Kirja-1821

Ihmisen toimintakyky voi muuttua esimerkiksi sairauden, onnettomuuden, vamman tai ikääntymisen seurauksena. Toimintaterapialla tuetaan ihmisen selviytymistä omassa elinympäristössään mahdollisimman itsenäisesti sekä turvallisesti.

Toimintaterapiassa harjoitellaan muun muassa motoriikkaa, päivittäisiä toimia, kuten itsestä huolehtimisen taitoja tai asiointia. Harjoiteltavat toiminnot tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja omatoimisuutta niin, että asiakas pystyy toimimaan ja osallistumaan kotiin, työhön, opiskeluun tai vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. Kotiin ja lähiympäristöön liittyvät muutostyöt ovat toimintaterapeutin osaamisaluetta. Toimintaterapeutti hallitsee myös pienapuvälineet, joilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä.

Asiakas tulee toimintaterapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan, vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon kautta. Toimintaterapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.  Toteutamme aikuisten toimintaterapiaa pääasiassa yksilöterapiana. Pienryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan ja tulemme pitämään ryhmämuotoista kuntoutusta myös laitoksiin.

Jaakko Kahilaniemi Photography, Kerttu

Toimintaterapia voidaan toteuttaa joko asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, asumis- tai palveluyksikössä, laitoksessa, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Toimintaterapian asiakaspolkuun pääset tutustumaan täältä.